Průměrná mzda se vypočítává ze součtu hrubých med včetně odměn a příplatků. Reálnějším údajem o tom, kolik Češi měsíčně berou, je takzvaný medián, který představuje střed mzdového rozdělení. To znamená, že polovina hodnot mezd je nižší a druhá polovina je vyšší než medián.

Medián mezd ve druhém čtvrtletí meziročně stoupl o 1,3 procenta na 20 944 korun. U mužů činil 22 769 korun, u žen byl 18 836 korun. „Osmdesát procent zaměstnanců pobíralo mzdu mezi 9986 a 40 301 korunami,“ uvedli statistici.

Napjatá ekonomická situace a nejistý vývoj trhu práce zatím výraznějšímu zvyšování mezd nepřejí. Hromadná, někdy až panická opatření jsou však nahrazována velmi selektivními kroky, kdy si firmy spočítají, který pracovník je pro ně klíčový, a tomu se nebojí přidat,“ komentoval pro server Idnes.cz vývoj mezd Libor Stodola, odborník na řízení lidských zdrojů z PwC Česká republika.

Za celý letošní rok podle něj mzdy v soukromé sféře stoupnou asi o 2,5 procenta, což by při stávající prognóze inflace lidem přineslo jednoprocentní reálný růst.

Nejvíce by se mělo letos přidávat ve farmacii a některých dalších odvětvích průmyslu. Tradičně štědré bývají i finanční instituce, letos to však bude jen na úrovni průměru. Nejméně štědré očekáváme letos odvětví dopravy a logistiky,“ doplnil Stodola.

Spotřebitelské ceny ve druhém čtvrtletí stouply o 1,5 procenta, objem mezd zůstal na stejné úrovni jako ve 2. čtvrtletí minulého roku a počet zaměstnanců poklesl o 1,2 procenta.

Podnikatelská sféra zaznamenala nárůst průměrných mezd nominálně o 1,1 procenta a reálný pokles o 0,4 procenta. V nepodnikatelské sféře vzrostla průměrná mzda nominálně o 1,9 procenta a reálně stoupla o 0,4 procenta.

Za celé první pololetí stoupla průměrná mzda meziročně o 101 korun na 24 503 korun, tedy o 0,4 procenta. Spotřebitelské ceny stouply za uvedené období o 1,7 procenta, reálně se tak v pololetí průměrná mzda snížila o 1,3 procenta.

Co si myslíte o výši průměrné mzdy v České republice?

Řekněte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.