Cílem projektu je v maximální možné míře omezit nelegální zaměstnávání. Informaci přinesla agentura Mediafax.

Kvůli nelegální práci MPSV zahájilo 800 správních řízení, což při odejmutí dávek činí úsporu 12,7 milionu korun. Dalších 78 lidí si ihned po zařazení do projektu našlo zaměstnání, to uspořilo na dávkách dalších 1,5 milionu korun. Projekt proti potírání nelegální práce spustilo MPSV v říjnu a za dva měsíce – tedy říjen, listopad – uskutečnilo 86 tisíc návštěv uchazečů o zaměstnání. Cílem bylo vytipovat ty skupiny uchazečů, kde hrozí riziko nelegální práce. A výsledky šetření podle ministra Jaromíra Drábka (TOP 09) předčily očekávání.

V rámci projektu musejí vytipovaní uchazeči o zaměstnání docházet v určeném čase na místa Czech Pointu. Jestliže se nezaměstnaný v určený čas nedostaví, úředník zjišťuje důvod nedodržení povinnosti. Kvůli pohovoru nebo nemoci se uchazeč musí omluvit pouze řádnou omluvenkou. Pokud uchazeč o zaměstnání svou absenci neodůvodní, zahájí Úřad práce ČR správní řízení, které může vést až k vyřazení uchazeče z evidence úřadu a odebrání dávek.

Do systému Docházka nezaměstnaných jsou zařazeni uchazeči, kteří jsou na úřadu práce evidováni opakovaně, nebo v posledních šesti měsících měli zaměstnanecký poměr kratší než 10 dní. Projekt se zaměřuje také na uchazeče mladší 26 let, absolventy a vytipované rizikové profese s danou úrovní vzdělání.

Naopak, do systému nejsou zařazeni invalidé druhého a třetího stupně, lidé, kteří pečují o osobu blízkou s druhým stupněm invalidity, uchazeči, kteří se rekvalifikují, uchazeči starší 60 let, cizinci, těhotné nebo kojící matky dětí do devíti měsíců. V průběhu dvou let by mělo systémem podle ministerstva projít asi 170 tisíc specifických uchazečů o zaměstnání. V režimu kontroly budou vždy maximálně po dobu tří měsíců. Hlásit na Czech Pointu se budou muset nejvýše dvakrát týdně. Permanentně chce ministerstvo kontrolovat vždy alespoň dvacetinu nezaměstnaných v Česku.

-pda-