Sociální dialog

Úvod

Pomáháme spojit zájmy zaměstnanců se zájmy zaměstnavatelů

Zpravodajství

Sociální dialog je důležitým nástrojem rozvoje průmyslových vztahů

Umožňuje zástupcům vlády, zaměstnavatelů a zaměstnanců spolupracovat v otázkách společného zájmu. Jeho účelem je nalezení konsensu mezi všemi stranami a dosažení dohody, která zohledňuje zájmy všech. Je důležitým nástrojem v dosahování sociálního smíru a udržitelného rozvoje.

Kalendář akcí

Žádné události k zobrazení.

Analýzy

Analýzy tematických okruhů zpracovány v rámci projektů sociálních partnerů

Poradna

Nevíte si rady s nějakým
pracovně-právním
problémem?