3. duben 2018
/  Kategorie: Trh práce

V tuzemských firmách pracuje na zkrácený úvazek téměř desetkrát méně pracovníků, než například v Nizozemí. Propastné rozdíly se týkají žen i mužů. Podle odborníků nutí firmy ke změně až současný nedostatek lidí na trhu práce.

„Nemůžete nastoupit na plný úvazek? V tom případě nemáme...

28. březen 2018
/  Kategorie: Trh práce

Každý dvacátý člověk žijící v Česku je cizinec. Loni už jejich počet přesáhl hranici půl milionu. Nejčastěji sem přicházejí za výdělkem. Kvůli rekordně nízké nezaměstnanosti je o ně mezi českými firmami velký zájem. Některé však kritizovaly stát, že víza a povolení vyřizuje pomalu. Kvůli tomu se u...

27. březen 2018
/  Kategorie: Trh práce

Do zavedení e-neschopenky, které by zabránily zneužívání nemocenské, Svaz zásadně odmítá zrušení karenční doby a je překvapen, že o tom vláda uvažuje. Praxe ukázala, že nejvíce se zneužívají právě krátkodobé pracovní neschopnosti. V současné situaci na trhu práce, kdy chybí zaměstnanci ve všech...

26. březen 2018
/  Kategorie: Trh práce

Klesající míra nezaměstnanosti s sebou přináší vyšší poptávku po pracovní síle, kterou řada tuzemských zaměstnavatelů řeší zaměstnáváním pracovníků ze zahraničí. Z poradenské i kontrolní činnosti orgánů inspekce práce vyplývá, že znalosti cizinců týkající se českých pracovněprávních předpisů jsou...

24. březen 2018
/  Kategorie: Trh práce

Vláda vyslyšela volání zástupců zaměstnavatelů a schválila navýšení kvót v rámci Režimu Ukrajina. Firmy budou mít nově možnost žádat až o 20 tisíc ukrajinských pracovníků ročně.

Sehnat zaměstnance v Česku je stále těžší. Počet míst, která firmy nabízejí prostřednictvím úřadů práce, je již téměř...

24. březen 2018
/  Kategorie: Trh práce

Práci ve směnném provozu vykonávalo v České republice v roce 2016 cca 1,2 milionu lidí, což v rámci Evropské unie představuje páté místo. Z pohledu zaměstnavatelů se jedná o nástroj pro zvýšení výrobní kapacity či udržení provozu.

Vyšší podíl zaměstnanců pracujících ve směnném provozu má už jen...

22. březen 2018
/  Kategorie: Trh práce

Svaz průmyslu a dopravy ČR zásadně odmítá zrušení karenční doby, o kterém nyní vláda znovu jedná. Firmám by se zvýšily celkové náklady. Zaměstnavatelé na základě svých zkušeností předpokládají, že by se v případě jejího zrušení zvýšila v některých odvětvích nemocnost o 2–3 %. Aby si společnost...

13. březen 2018
/  Kategorie: Trh práce

SP ČR odmítá navrhované zrušení karenční doby. Důvody k navrhovanému zrušení jsou následující:

  • vedlo by k opětovnému zneužívání dočasné pracovní neschopnosti („DPN“);
  • zejména za současné situace na trhu práce by negativně postihlo jiné zaměstnance a zcela pomíjí existující benefity...