22. březen 2018
/  Kategorie: Trh práce

Svaz průmyslu a dopravy ČR zásadně odmítá zrušení karenční doby, o kterém nyní vláda znovu jedná. Firmám by se zvýšily celkové náklady. Zaměstnavatelé na základě svých zkušeností předpokládají, že by se v případě jejího zrušení zvýšila v některých odvětvích nemocnost o 2–3 %. Aby si společnost...

13. březen 2018
/  Kategorie: Trh práce

SP ČR odmítá navrhované zrušení karenční doby. Důvody k navrhovanému zrušení jsou následující:

  • vedlo by k opětovnému zneužívání dočasné pracovní neschopnosti („DPN“);
  • zejména za současné situace na trhu práce by negativně postihlo jiné zaměstnance a zcela pomíjí existující benefity...
12. březen 2018
/  Kategorie: Trh práce

K růstu reálných mezd pomáhá, že cenová hladina se meziměsíčně nezměnila. Podle údajů Českého statistického úřadu v únoru meziročně vzrostla o 1,8 procenta a oproti předchozímu měsíci se nezměnila.

Průměrná hrubá měsíční mzda vzrostla ve 4. čtvrtletí roku 2017 meziročně o 8,0 procent. „Průměrná...

8. březen 2018
/  Kategorie: Trh práce

Podle nového výzkumu agentury Ipsos se polovina Čechů setkala s platovými rozdíly mezi muži a ženami na stejných pracovních pozicích. Téměř polovina dotázaných také nepovažuje zastoupení žen ve vedení firem za dostatečné. Jen necelá čtvrtina Čechů si ale myslí, že by situaci zlepšily...

1. březen 2018
/  Kategorie: Trh práce

Dlouhodobě se diskutuje o zrušení konceptu superhrubé mzdy, z něhož se počítá daň z příjmů. Nyní MF navrhuje superhrubou mzdu, která zvyšovala základ pro daň, ze zákona odstranit a vrátit výpočet zpátky ke klasické hrubé mzdě a nahradit současnou 15% sazbu daně z příjmů (se 7%

27. únor 2018
/  Kategorie: Trh práce

Firmy mají nedostatek lidí, a proto stále častěji riskují pokutu a zaměstnávají cizince bez pracovních povolení. Podle policejních dat je počet těchto vyhoštěných ilegálů osmkrát větší než před čtyřmi lety. Nejčastěji jde o Ukrajince, kteří jsou držiteli polských víz - ta je ale...

22. únor 2018
/  Kategorie: Trh práce

S nástupem Průmyslu 4.0 bude v Česku i přes větší automatizaci stále potřeba velké množství kvalifikovaných pracovníků. Průmyslové firmy už nyní upozorňují na jejich nedostatek, který by v budoucnu mohl být kritický. Volají proto po reformách vzdělávacího systému. Nutnost změn zdůrazňují i...

21. únor 2018
/  Kategorie: Trh práce

Začalo totiž platit, že první tři dny nemoci jsou zdarma. Na sto tisíc zaměstnaných připadlo ještě v roce 2007 přes šedesát tisíc lidí, kteří byli v průběhu roku doma na pracovní neschopnosti. Když od roku 2008 přestaly pojišťovny proplácet první tři dny nemocenské, kleslo vyplácení dávek na téměř...