10. prosinec 2017
/  Kategorie: Ostatní

Inspekce práce loni odhalila nejvíc případů diskriminace v zaměstnání nebo při jeho hledání za poslední tři roky. Nejčastěji kvůli věku a pohlaví. Kontroloři narazili i na šikanu a nerovné odměňování za stejnou práci. Padly i pokuty v řádu desítek tisíc korun.

Kdy jde o...

10. prosinec 2017
/  Kategorie: Ostatní

JUDr. Jitka Hejduková, ředitelka Sekce zaměstnavatelské a současně zástupkyně generální ředitelky Svazu průmyslu a dopravy ČR, promluví o podobách diskriminace v zaměstnání a také o příčinách nerovného odměňování žen a mužů v České republice. Jak si ČR stojí v kontextu Evropské...

4. prosinec 2017
/  Kategorie: Ostatní

Veřejné zakázky, na něž je v České republice ročně vynakládáno více než 550 mld. Kč, vytvářejí významný prostor pro naplnění širokého spektra potřeb, přičemž současně z veřejných zadavatelů činí významné zákazníky, kteří mají potenciál ovlivnit trh s ohledem na obecnější společenské cíle či...

30. listopad 2017
/  Kategorie: Ostatní

Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) se na jednání s ČNB vyjádřil i ke zvyšování úrokových sazeb, kde stávající ekonomická situace, relativně nízká zadluženost firem a obecně dobrá kondice ekonomických subjektů je důvodem, proč změna sazeb nebude v nejbližší době výrazným limitujícím...

30. listopad 2017
/  Kategorie: Ostatní

Zajímáte se o dění v regionech? Regionální infoservis Vám přináší přehled důležitých uplynulých a plánovaných událostí ze všech regionů ČR.

Seznamte se se zajímavými událostmi, které se uskutečnily v období září - listopad 2017 v krajích České republiky. Zároveň bychom Vás rádi pozvali na...

30. listopad 2017
/  Kategorie: Ostatní

Zajímáte se o dění v regionech? Regionální infoservis Vám přináší přehled důležitých uplynulých a plánovaných událostí ze všech regionů ČR.

Seznamte se se zajímavými událostmi, které se uskutečnily v období prosinec 2017 - březen 2018 v krajích České republiky. Zároveň bychom Vás rádi...

27. listopad 2017
/  Kategorie: Ostatní

Do podzimní části letošního, 5. ročníku vstoupily TECHNOhrátky ve středu 13. září ve Střední průmyslové škole elektrotechnické a Vyšší odborné škole Pardubice. Nabídka atraktivních „oborů budoucnosti“ přilákala do největší střední školy v regionu více než 130 žáků z devíti základních škol. Do...

27. listopad 2017
/  Kategorie: Ostatní

Rada Zlínského kraje schválila průběžnou zprávu projektu The SEE, který je zacílen na zvyšování atraktivity přírodovědných a technických oborů ve středním vzdělávání. „Evropa se potýká s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků v oblasti přírodovědných a technických oborů. Podle průzkumu agentury...