4. červenec 2017
/  Kategorie: Ostatní

Počet smrtelných pracovních úrazů v roce 2016 poklesnul. Tuzemské podniky však mají stále velké rezervy v dodržování bezpečnostních pravidel na pracovišti. Šetřit náklady tímto způsobem však pro ně bude stále složitější. Zprávu uveřejnil portál BusinessInfo.cz 

Českým podnikům, které...

3. červenec 2017
/  Kategorie: Ostatní

Svaz průmyslu a dopravy ČR opět propojil firmy a exportní instituce. Téměř 500 zástupců českých firem zkonzultovalo možnosti exportu s delegáty z 90 zemí. To vše se odehrálo v Praze, během Konference ekonomických radů, kdy za dva dny (28. a 29. června) proběhlo celkem 2 952...

3. červenec 2017
/  Kategorie: Ostatní

Výzkum a vývoj musí být proritou státního rozpočtu.

Svaz se svými partnery AVO a AMSP zaslal dopis ministru financí I. Pilnému, ve kterém vyjadřuje zásadní nesouhlas s navrhovaným rozpočtem na VaVaI předloženým ministerstvem financí. Ten nejvíce postihuje aplikovaný výzkum. Věříme, že pan...

29. červen 2017
/  Kategorie: Ostatní

Svaz s úspěchem projednal s náměstkem hejtmana pro školství Petrem Tulpou možnosti financování letní dětské univerzity TUL, o kterou je mezi rodiči velký zájem. Náměstek přislíbil, že možnost financování prověří. Naváže tím na spolufinancování celoroční dětské university.

19. červen 2017
/  Kategorie: Ostatní

Svaz průmyslu a dopravy ČR nadefinoval 14 klíčových oblastí pro rozvoj české ekonomiky. Do voleb chce s těmito prioritami seznámit všechny politické strany, které v průzkumech dosáhly minimálně 4 % volebních preferencí. Priority definují požadavky českého byznysu na budoucí vládu, od které Svaz...

14. červen 2017
/  Kategorie: Ostatní

Svaz průmyslu a dopravy ČR, prostřednictvím svého libereckého regionálního zastoupení uspořádalo další ze série workshopů pro kariérní a výchovné poradce na podporu technického vzdělávání, tentokrát v Královéhradeckém kraji. Akci pravidelně v okresních městech organizuje ve spolupráci...

12. červen 2017
/  Kategorie: Ostatní

Zajímáte se o dění v regionech? Regionální infoservis Vám přináší přehled důležitých uplynulých a plánovaných událostí ze všech regionů ČR.

Seznamte se se zajímavými událostmi, které se uskutečnily v období březen - květen 2017 v krajích České republiky. Zároveň bychom Vás rádi pozvali na...

12. červen 2017
/  Kategorie: Ostatní

Rozhovor s Petrem Dohnalem, generálním ředitelem Vězeňské služby ČR o zaměstnávání osob ve výkonu trestu. Generální ředitel Vězeňské služby ČR potvzuje, že obavy firem ze zaměstnávání vězňů téměř vymizely a tento druh zaměstnávání získává u podniků čím dál větší oblibu.