11. březen 2018
/  Kategorie: Ostatní

Svaz průmyslu a dopravy ČR ve spolupráci se společností SEVEn Energy s.r.o. a Krajským úřadem Jihomoravského uspořádali RoadShow k tématice Územní energetické koncepce Jihomoravského kraje, která proběhla v Brně dne 28.11.2017.

Účastníky RoadShow provedli Ing. Jan Mega, z Krajského...

11. březen 2018
/  Kategorie: Ostatní

Začátkem prosince 2017 se v Českých Budějovicích konal seminář projektu NORD na téma Exekuce, srážky ze mzdy, osobní bankrot, který moderovala JUDr. Monika Emanuelová. Toto diskusní fórum bylo zaměřené na rady zaměstnavatelům, jak postupovat v případě zaměstnání osob s exekucemi. Fóra se účastnili...

11. březen 2018
/  Kategorie: Ostatní

Ke konci ledna 2018 se v Plzni konalo diskusní fórum na téma Odpadové hospodářství ve firmách, na kterém se sešlo 19 zástupců zaměstnavatelů a ČMKOS. Toto diskusní fórum vedl přednášející Ing. Tomáš Kameník, vedoucí oddělení Odpadové hospodářství České inspekce životního prostředí.

Cílem...

11. březen 2018
/  Kategorie: Ostatní

Regionální manažer pro MSK Petr Holica se 14.12. 2017 zúčastnil hodnotícího setkání programu Restart.

Dne 10. 7. 2017 vláda České republiky schválila Akční plán Strategie hospodářské restrukturalizace znevýhodněných regionů, který připravil Úřad zmocněnce vlády spolu s Ministerstvem pro místní...

11. březen 2018
/  Kategorie: Ostatní

Již tradiční akce Živá knihovna povolání proběhla 30.1. v ostravském Světě techniky v Dolní oblasti Vítkovic.

Akce slouží k představování nedostatkových profesí prostřednictvím kontaktu dětí s profesionály, které tyto profese vykonávají. Strojní, elektro, IT a chemické obory...

9. březen 2018
/  Kategorie: Ostatní

Svaz průmyslu a dopravy ČR je zklamán, že se Národní inovační fond ani v tomto programovém období nedaří zřídit. Po mnoha letech příprav a investování nemalého finančního i intelektuálního kapitálu je projekt Národního inovačního fondu (NIF) Ministerstvem průmyslu a obchodu zrušen. A to i přesto...

7. březen 2018
/  Kategorie: Ostatní

Svaz průmyslu a dopravy ČR vyzývá poslance, aby odmítli pozměňovací návrh Jana Schillera k novele zákona o vodách. Ten nově zakazuje výrobním firmám čistit odpadní vody s obsahem nebezpečných látek na komunálních čistírnách odpadních vod (ČOV). Ty přitom dokážou odpadní vody z výroby vyčistit s...

6. březen 2018
/  Kategorie: Ostatní

Hospodářské noviny oslovily zaměstnance Škody Auto. Odmítají návrh vedení společnosti, které chce zavést pracovní soboty. Odbory kritizují, že vedení společnosti využívá kolektivní vyjednávání o platech k tomu, aby si prosadilo změny v pracovním režimu. Škoda se s odbory musí dohodnout do dubna...