29. srpen 2018
/  Kategorie: Ostatní

Zrušení karenční doby patří mezi priority současné vlády v sociální oblasti. Firmy s tímto krokem nesouhlasí. V současné situaci na trhu práce, kdy chybí zaměstnanci ve všech profesích, vyvolává tento krok u firem obavy.

Neproplácení prvních tří dnů nemocenské splnilo svůj účel a přispělo k...

29. srpen 2018
/  Kategorie: Ostatní

Cílem veletrhu EDUCA MYJOB LIBEREC 2018 je nabídnout všem věkovým skupinám konkrétní studijní a pracovní příležitosti v Libereckém kraji, Euroregionu Nisa, České republice i v zahraničí. Prostřednictvím seminářů a přednášek návštěvníkům radí, jak uspět při přijímacích řízeních a úspěšně...

28. srpen 2018
/  Kategorie: Ostatní

Hlavním cílem workshopů bylo navázat na kariérové poradenství škol, poukázat na nedostatek kvalifikované pracovní síly, podpořit studium technických oborů a dozvědět se od zástupců významných místních zaměstnavatelů, které profese jsou z jejich pohledu z dlouhodobého hlediska na trhu práce nejvíce...

25. srpen 2018
/  Kategorie: Ostatní

Hlavním tématem kulatého stolu, který se uskutečnil 30. května 2018 v Hradci Králové byly informace o dalších krocích, které se uskutečnily od posledního setkání regionální sektorové dohody. Od 1. 7. 2018 dojde ke splynutí 3 místních středních škol v Hronově, Velkém Poříčí a Červeném Kostelci. Žáků...

25. srpen 2018
/  Kategorie: Ostatní
Až 300 tisíc korun mohli podnikatelé ze Středočeského kraje získat na společný projekt s kreativci nejrůznějších profesí, který jim pomůže vylepšit jejich produkt nebo službu. Výzvu pro podávání žádostí o podporu v podobě tzv. kreativních voucherů vyhlásilo Středočeské inovační centrum (SIC)
25. srpen 2018
/  Kategorie: Ostatní

V úterý 19. června 2018 se v Prague Startup Marketu v Holešovicích konalo Randez-vous Podnikavých žen. Zúčastnily se ho více než dvě desítky podnikatelek. Akci a celý program pro ně připravila agentura CzechInvest ve spolupráci s Asociací malých a středních podnikatelů a živnostníků. S prezentacemi...

25. srpen 2018
/  Kategorie: Ostatní
V prostorách společnosti Meopta-optika se dne 12. 6. 2018 uskutečnilo zasedání členské schůze Českého optického klastru, jejímž hlavním bodem programu bylo vedle zhodnocení startu činnosti a diskuze o plánovaných aktivitách také rozhodnutí o přijetí nových členů. Klastr se tak rozšířil o další...
25. srpen 2018
/  Kategorie: Ostatní

Lukáš Andrés, Jakub Páleník a Dalibor Slováček, studenti třetího ročníku Střední průmyslové školy strojnické v Olomouci, zvítězili v soutěži Nejlepší svítidlo. Projekt uspořádalo společně s touto střední školou sdružení OK4Inovace za účasti Pedagogické fakulty UP.

Soutěž Nejlepší...