6. září 2017
/  Kategorie: Ostatní

Regionální zastoupení SP ČR realizovalo na konci měsíce června setkání u kulatého stolu ve Zlíně, na který byli přizváni pracovníci Oblastního inspektorátu práce pro Zlínský kraj, aby zde diskutovali s pozvanými zástupci členský firem, institucí i odborářů. Kulatý stůl se koná za účelem osvěty a...

5. září 2017
/  Kategorie: Ostatní

Svaz průmyslu a dopravy ČR se dnes podpisem memoranda stal jedním ze zakládajících členů Národního centra Průmyslu 4.0 (NCP 4.0). To má za cíl šíření osvěty o Průmyslu 4.0 a rozvíjení úzké spolupráce akademické a průmyslové sféry. Memorandum za SP ČR podepsala generální ředitelka Dagmar Kuchtová. V...

4. září 2017
/  Kategorie: Ostatní

Mezi lidmi stále panuje přesvědčení, že jít do učení je jakési východisko z nouze. Opak je přitom pravda. Ti, kdo umějí nějaké řemeslo, jsou dnes velmi žádaní a vydělávají slušné peníze. Jenže jak přilákat zájemce? Třeba řadou zajímavých soutěží.

Jednou z možností, jak popularizovat, zviditelnit...

30. srpen 2017
/  Kategorie: Ostatní

Odboráři společně s učiteli chystají protest, aby přiměli vládu přidat učitelům 15 procent k platům a navýšit rozpočet vysokých škol o 4,5 miliardy. Pokud to vláda neudělá, nevylučují stávku. Ta by nebyla první den školního roku, 4. září, ale po řádném ohlášení později. Ministr financí Ivan Pilný...

25. srpen 2017
/  Kategorie: Ostatní
V Českých Budějovicích se 15.6.2017 konal již třetí ročník výstavy Dobrodružství s technikou. Na této výstavě bylo k vidění mnoho technických novinek, elektrotechnických vychytávek a dalšího. Jednalo se o zážitkový den pro děti i rodiče na téma: „Technika a řemesla aneb poznávejte svět kolem nás...
25. srpen 2017
/  Kategorie: Ostatní
Ke konci června 2017 se v Plzni konalo diskusní fórum na téma zaměstnávání cizinců v ČR, které moderovala paní Mgr. Renáta Zbranková. Na tomto diskusním fóru byli účastníci informováni o novelách zákonných norem upravujících zaměstnávání cizinců. Cílem bylo umožnit účastníkům seznámit se s...
25. srpen 2017
/  Kategorie: Ostatní

V Česku v posledních letech přibývalo lidí, kteří si v práci za celý rok nevydělali dost a spadli pod hranici příjmové chudoby. V roce 2011 se to týkalo zhruba pěti procent zaměstnanců, v roce 2015 téměř sedmi procent. Při zvýšení výdělku o desetinu by chudých mohlo zhruba o polovinu ubýt. Vyplývá...

24. srpen 2017
/  Kategorie: Ostatní

V důsledku změny vedení Středočeského kraje došlo u mnoha projektů k pozastavení financování, které přislíbilo minulé Středočeské vedení. Proběhl velký audit financovaných aktiv, ve kterých se středočeský kraj angažoval. Toto se bohužel dotklo přislíbeného financování Regionální sektorové dohody...