19. červenec 2017
/  Kategorie: Ostatní

Ve Sbírce zákonů byla publikována novela zákona č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách. Tento zákon upravuje mimo jiné i problematiku pracovnělékařských služeb. Současná úprava, která je účinná od 1.4.2012, přinesla v praxi řadu problémů. SP ČR ve spolupráci s ASO v rámci projektu „

17. červenec 2017
/  Kategorie: Ostatní

Svaz průmyslu a dopravy ČR na pondělní tripartitě jako největší reprezentant byznysu vyjádřil svůj nesouhlas s návrhem státního rozpočtu. Chybí mu koncepčnost a nemyslí na budoucnost. Šetří například na investicích do aplikovaného výzkumu. Svaz zároveň upozorňuje na potřebu transparentního...

14. červenec 2017
/  Kategorie: Ostatní

Podle analýzy Asociace malých a středních podniků a živnostníků (AMSP ČR) se nemocný podnikatel stává čím dál větší raritou. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) se oproti předchozím rokům stále více vyhýbají pracovní neschopnosti. Na druhou stranu u zaměstnanců je možné pozorovat trend přesně...

12. červenec 2017
/  Kategorie: Ostatní

Odboráři se chystají vytáhnout do boje za lepší mzdy a pracovní podmínky v bankách a pojišťovnách. Důvodem je podle nich vysoká fluktuace a odchod schopných lidí mimo bankovní sféru. To se následně projevuje i v kvalitě poskytovaných služeb.

Pozice bankovního zaměstnance dosud platila...

10. červenec 2017
/  Kategorie: Ostatní

Stačí špatně zabezpečená excelová tabulka s kontakty na zákazníky a podnik může dostat pokutu až 550 milionů korun. Takové obavy mají především malé společnosti před nástupem nového nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), které EU zavede od května příštího roku. Zprávu uvedl portál...

4. červenec 2017
/  Kategorie: Ostatní

Počet smrtelných pracovních úrazů v roce 2016 poklesnul. Tuzemské podniky však mají stále velké rezervy v dodržování bezpečnostních pravidel na pracovišti. Šetřit náklady tímto způsobem však pro ně bude stále složitější. Zprávu uveřejnil portál BusinessInfo.cz 

Českým podnikům, které...

3. červenec 2017
/  Kategorie: Ostatní

Svaz průmyslu a dopravy ČR opět propojil firmy a exportní instituce. Téměř 500 zástupců českých firem zkonzultovalo možnosti exportu s delegáty z 90 zemí. To vše se odehrálo v Praze, během Konference ekonomických radů, kdy za dva dny (28. a 29. června) proběhlo celkem 2 952...

3. červenec 2017
/  Kategorie: Ostatní

Výzkum a vývoj musí být proritou státního rozpočtu.

Svaz se svými partnery AVO a AMSP zaslal dopis ministru financí I. Pilnému, ve kterém vyjadřuje zásadní nesouhlas s navrhovaným rozpočtem na VaVaI předloženým ministerstvem financí. Ten nejvíce postihuje aplikovaný výzkum. Věříme, že pan...