16. leden 2019
/  Kategorie: Ostatní

Posledním místem prezentace putovní výstavy představující významné zaměstnavatele Plzeňského kraje je město Tachov. Patnáct úspěšných a spolehlivých zaměstnavatelů zde prezentuje své podnikání a pracovní nabídky včetně zaměstnaneckých výhod v termínu 4. – 18. ledna. Cílem výstavy je podpořit...

2. leden 2019
/  Kategorie: Ostatní

Informace získané formou hry si v rámci vzdělávacích programů pamatují účastníci z 90 procent, zatímco u čteného textu jen z 10 procent. Hra také může zvýšit motivaci zaměstnanců dosahovat lepší výsledky.

V konkurenčním prostředí přesyceném reklamou, kde tradiční propagace často již nepomáhá...

12. prosinec 2018
/  Kategorie: Ostatní

Rozhovor s Lenkou Čechovou o komunikačních aktivitách v projektu Propojování národního, odvětvového a regionálního sociálního dialogu v ČR, jeho výstupech a přínosech pro členskou základnu.

V rámci projektu Propojování národního, odvětvového a regionálního sociálního dialogu v ČR (NORD) máte na...

11. prosinec 2018
/  Kategorie: Ostatní

Již deset let usilují Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) společně s Českomoravskou konfederací odborových svazů (ČMKOS) o podporu a rozvoj sociálního dialogu v České republice. Pomáhají jim v tom velkou měrou i projekty Evropské unie. Současný projekt s názvem Propojování národního, odvětvového a...

11. prosinec 2018
/  Kategorie: Ostatní

Zajímáte se o dění v regionech? Regionální infoservis Vám přináší přehled důležitých uplynulých a plánovaných událostí ze všech regionů ČR.

Seznamte se se zajímavými událostmi, které se uskutečnily v období září - listopad 2018 v krajích České republiky. Zároveň bychom Vás rádi pozvali na...

10. prosinec 2018
/  Kategorie: Ostatní

Regionální zastoupení SPČR pro Olomoucký, Pardubický a Zlínský kraj v období září až prosince iniciovalo a zorganizovalo několik kulatých stůl a diskusních fór v rámci projektu NORD. Cílem těchto setkání bylo rozvíjet sociální dialog a podpořit sdílení zkušeností a pohledů sociálních aktérů na...

10. prosinec 2018
/  Kategorie: Ostatní

Historicky nejnižší nezaměstnanost nutí firmy, aby se více zabývaly tím, jak si udržet spokojené zaměstnance. Tradiční benefity, jako stravenky, pět týdnů dovolené nebo přátelské prostředí, už zaměstnanci berou jako samozřejmost. Doporučení, jak zaujmout pracovníky a dát jim něco navíc prezentovaly...

7. prosinec 2018
/  Kategorie: Ostatní

Dne 21.2.2019 proběhne Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody Jihomoravského kraje v Brně. Regionální zastoupení pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočinu bude opět u toho.  Hlavním tématem setkání bude hromadná doprava v Jihomoravském kraji a veškerá její problematika. Svaz...