1. únor 2011
/  Kategorie: Ostatní

Ekonomičtí ministři české vlády se shodli na tom, že penze by se v budoucnu měly zvyšovat zákonem. Věk pro odchod do důchodu by navíc u žen měl růst rychleji než dosud.

"Dohodli jsme se ve vládní koalici, že o zvyšování důchodu nebude napříště rozhodovat vláda, ale bude to vyplývat ze zákona,"

1. únor 2011
/  Kategorie: Ostatní

Nejčastější nedostatky, se kterými se kontroloři z inspektorátů práce v Brně ve své praxi setkávají, se týkají problematiky pracovního poměru, odměňování a pracovní doby.

Jedná se zejména o chybné odkazy na neplatné právní předpisy v pracovních smlouvách, nesplnění informačních povinností a...

24. leden 2011
/  Kategorie: Ostatní
Svaz průmyslu a dopravy ČR podporuje snahu vlády a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR koncepčně řešit problematiku stárnutí populace z hlediska dlouhodobé udržitelnosti důchodového systému a ztotožňuje se s deklarovanými cíli. 

Těmi jsou:

  • Diverzifikace důchodového systému prostřednictvím...
21. leden 2011
/  Kategorie: Ostatní
Novinky v oblasti zaměstnanosti a zákoníku práce

Oblast zaměstnanosti

1. Nekolidující zaměstnání – možnost přivýdělku osob vedených úřady práce v seznamu uchazečů o zaměstnání a pobírajících podporu v nezaměstnanosti bude do budoucna odstraněna. Podle současné právní úpravy mohou uchazeči o...

20. leden 2011
/  Kategorie: Ostatní
Zákon č. 347/2010 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí.

Ve stavu legislativní nouze schválila Poslanecká sněmovna 2. listopadu 2010 (Sněmovní tisk 155/0) a následně Senát 12. 11. (Senátní tisk 363) řadu zákonů...

19. leden 2011
/  Kategorie: Ostatní
Pokud je na zaměstnancovu mzdu uvaleno více exekucí srážkami ze mzdy, zaměstnavatel provádí srážky pro jednotlivé pohledávky podle jejich pořadí nebo poměrně.

Pohledávky, na jejichž úhradu je uvalena exekuce na mzdu zaměstnance, se hradí z části mzdy, kterou nelze dlužníkovi zabavit. Pokud čistá...

18. leden 2011
/  Kategorie: Ostatní

Od lednové splátky 2011 se zvyšují všechny důchody vyplácené z českého důchodového systému.

Tedy řádné i předčasné důchody starobní, důchody pro invaliditu prvního, druhého i třetího stupně, vdovské, vdovecké a sirotčí důchody. Výdaje státního rozpočtu na tuto valorizaci budou v roce 2011 téměř 13...

13. leden 2011
/  Kategorie: Ostatní

Vedení Českých drah může být spokojeno. Podnik kvůli svárům mezi odborovými svazy nemá kolektivní smlouvu, a proto se musí řídit zákoníkem práce.

A ten je k zaměstnancům mnohem méně štědrý. Odbory tak drahám nechtíc pomáhají ušetřit letos tři čtvrtě miliardy, jak podniku nařídil ministr dopravy Vít...