25. květen 2017
/  Kategorie: Ostatní

Jedním z úkolů kariérového a výchovného poradce na základní škole je pomoc s výběrem dalšího studia s ohledem na budoucí povolání žáka. Podílí se také na přípravě zapojení kapitoly Člověk a svět práce do školního vzdělávacího programu i na jeho přímé výuce. Poradci jsou s žáky v denním kontaktu...

23. květen 2017
/  Kategorie: Ostatní

Zastoupení Svazu průmyslu a dopravy ČR v Ústeckém kraji, agentura CzechInvest, Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje a SPZ Triangle, p. o., založily při svých organizacích kontaktní místa s cílem zefektivnit a rozvinout vzájemnou spolupráci mezi firmami a školami všech...

19. květen 2017
/  Kategorie: Ostatní

Náměstek hejtmana Petr Šmíd, jenž je zodpovědný za gesci školství, se na půdě krajského úřadu setkal se zástupci zaměstnavatelů z Ústeckého kraje. Na společné schůzce s předsedou Krajské hospodářské komory Ústeckého kraje Františkem Jochmanem, Radkou Šplíchalovou ze Svazu průmyslu a dopravy a s...

15. květen 2017
/  Kategorie: Ostatní

Jedním z fenoménů počátku třetího tisíciletí jsou nepochybně sociální sítě, nejrůznější internetové služby, které svým uživatelům umožňují mimo jiné svobodně vyjadřovat a sdílet s ostatními své názory, myšlenky, komentáře či fotografie, a to s rychlostí naší době vlastní Zprávu uveřejnil portál...

12. květen 2017
/  Kategorie: Ostatní

Firmy mohou své výrobkové či technologické inovace přihlásit do 30. června.

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky ve spolupráci s Vládou České republiky a obecně prospěšnou společností Česká hlava, vyhlašují v rámci již 16. ročníku stejnojmenného projektu zaměřeného na vědu a výzkum...

4. květen 2017
/  Kategorie: Ostatní

Průzkum mezi 14 tisíci českými studenty zjišťoval, kam chtějí po škole nastoupit. Kromě Googlu bodovaly Škoda Auto, ČNB nebo pražské letiště. Studenti čekají od českých značek přátelský a domáčtější přístup než v korporátu.

Pro české vysokoškoláky je práce snů v Googlu. Americká softwarová firma...

2. květen 2017
/  Kategorie: Ostatní

Dne 26.4.2017 byly schváleny Koordinačním orgánem vlády UPRAVENÉ PODMÍNKY pro vstup do Režimu Ukrajina.Tento upravený Režim Ukrajina vstupuje v platnost dne 1.5.2017. Bližší informace o průběhu režimu UKRAJINA naleznete v  následujících přílohách:
26. duben 2017
/  Kategorie: Ostatní

V průběhu prosince 2016 až ledna 2017 se školy i zaměstnavatelé z Ústeckého a Jihomoravského kraje zapojili do dotazníkového šetření, které je součástí unikátní analýzy souladu hospodářského profilu regionu s výsledky vzdělávání na úrovni základního školství. Analýzu zpracoval Svaz průmyslu a...