22. červenec 2016
/  Kategorie: ČR a EU

V rámci programu REFIT (programu pro účelnost a účinnost právních předpisů) stáhla Evropská komise návrh na revizi směrnice o mateřské dovolené (2008) vzhledem k její neprůchodnosti v Radě a rezistenci členských států, pokud jde o prodloužení její délky a náhrady ve výši 100 %. Komise tak učinila...

29. červen 2016
/  Kategorie: ČR a EU

Po slavnostní zahajovací konferenci konané v březnu 2015 na téma „Nový start pro sociální dialog“ Evropská komise ustavila tematické expertní skupiny, které diskutovaly o různých cestách k posílení sociálního dialogu na úrovni EU. V únoru 2016 představili zástupci čtyř nejreprezentativnějších...

27. červen 2016
/  Kategorie: ČR a EU

Rozhodnutí britských voličů ukončilo období stability v Evropě. Na kontinentu hrozí ekonomické turbulence a především dlouhodobé období politické nejistoty. Zprávu zveřejnil portál BusinessInfo.cz.

  • Spojené království bylo členem Evropské unie od roku 1973.
  • Na základě výsledku referenda z 23...
17. červen 2016
/  Kategorie: ČR a EU

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo v rámci Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) výzvu č. 043 „Podnikové vzdělávání zaměstnanců“. Firmy i OSVČ se mohou ucházet o příspěvek od 500 tisíc až do 10 milionů korun na úhradu nákladů spojených s rozvojem lidských zdrojů. Zvýhodněni budou menší...

6. červen 2016
/  Kategorie: ČR a EU

1. června 2016 vznikla Agentura pro podnikání a inovace (API). Tato státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu bude mít na starosti implementaci podpory podnikání a inovací ze strukturálních fondů EU. Zajišťovat bude administraci Operačního programu Podnikání a inovace...

2. červen 2016
/  Kategorie: ČR a EU

Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová za hnutí ANO slíbila ve středu další zjednodušení podmínek pro žadatele o čerpání peněz z fondů Evropské unie. „Nejde o žádnou maličkost, jde o 650 miliard korun,“ řekl premiér. Společné vystoupení obou politiků mělo pobídnout případné žadatele o...

16. květen 2016
/  Kategorie: ČR a EU

Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) se snaží odstranit omezující limit pro velké podniky v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Tento požadavek vychází z potřeby naplňování energeticko-klimatické politiky Evropské unie (EU) - v případě ponechání takto...

13. květen 2016
/  Kategorie: ČR a EU

Dostat do Česka více kvalifikovaných technických pracovníků, kteří na trhu práce chybějí. To je cílem pilotního projektu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Zvláštní postupy pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny. Zprávu uvedl portál BusinessInfo.cz.

Cílem úprav, které byly přijaty 10...