Události

Povinnosti v oblasti BOZP a kontrolní činnost (Ústí nad Labem)


Ústecký kraj
pondělí, 24. září 2018, 10:00 - 14:00
 

Svaz průmyslu a dopravy ČR si Vás v rámci projektu „Propojování národního, odvětvového a regionálního sociálního dialogu v ČR“ dovoluje pozvat na diskusní fórum

POVINNOSTI V OBLASTI BOZP A KONTROLNÍ ČINNOST

24. září 2018, 10:00 – 14:00 hod.
Krajský úřad Ústeckého kraje, budova b, Dlouhá 15, 400 02 Ústí nad Labem


Cílem diskusního fóra je seznámit účastníky z řad techniků BOZP a personalistů s činností Oblastního inspektorátu práce v oblasti BOZP a diskutovat jejich zkušenosti z podnikové praxe. Zaměříme se na kompetence OIP či kontrolní akce. Společně probereme konkrétní příklady z praxe, například význam prevence na ochranu před riziky pracovního prostředí nebo správné postupy v případě pracovního úrazu.

DISKUSNÍ OKRUHY:

Zkušenosti z kontrol bezpečnosti práce a kontrol příčin pracovních úrazů

  • Zjišťované nedostatky při kontrolách
  • Vývoj úrazovosti
  • BOZP při manipulaci s materiálem
Základní povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců v oblasti BOZP
  • Rizika
  • Školení
  • Pracovní úraz
  • OOPP
  • Kvalifikace a zdravotní způsobilost

ČASOVÝ HARMONOGRAM:
09:30 – 10:00 Registrace
10:00 – 11:30 Moderovaná diskuze
11:30 – 12:00 Občerstvení
12:00 – 13:30 Moderovaná diskuze
13:30 – 14:00 Závěr

MODERÁTOR: Ing. Petr Kurtin, inspektor OIP pro Ústecký kraj a Liberecký kraj

REGISTRACE: Účast na akci zdarma podléhá registraci. Na setkání se přihlaste ZDE nejpozději do 19.9.2018