Události

Srážky ze mzdy, exekuce, osobní bankrot (Karlovy Vary)


Karlovarský kraj
úterý, 18. září 2018, 10:30 - 15:00
 
Svaz průmyslu a dopravy ČR si Vás v rámci projektu „Propojování národního, odvětvového a regionálního sociálního dialogu v ČR“ dovoluje pozvat na diskusní fórum

 

SRÁŽKY ZE MZDY, EXEKUCE, OSOBNÍ BANKROT

18. ZÁŘÍ 2018, 10:30 – 14:30 HOD.

DOMOV MLÁDEŽE A ŠKOLNÍ JÍDELNA, LIDICKÁ 38, 360 20 KARLOVY VARY


Cílem diskusního fóra je probrat a procvičit si na praktických příkladech problematiku srážek ze mzdy a seznámit se se všemi situacemi při provádění exekučních srážek, srážek na základě dohody. Dále se budeme věnovat postupu v případě osobního bankrotu zaměstnance. Probereme rovněž zkušenosti s novelou vyhlášky o postupech při výkonu exekuční a další činnosti.

SP ČR vnímá stížnosti na stupňující se požadavky od exekutorů k poskytování a zpracování stále většího množství dat na straně firem. Jak navíc postupovat s ohledem na nové nařízení k ochraně osobních údajů tzv. GDPR? Na setkání s Vámi budeme diskutovat i tímto směrem a seznámíme Vás s novinkami.

DISKUSNÍ OKRUHY:

·        Právní předpisy upravující postup při provádění srážek ze mzdy
·        Příjmy, z nichž se srážky provádějí - §§ 276, 277 a 299 OSŘ 
      Čistá mzda a daňový bonus při exekuci a při insolvenci 
      Daňový bonus a exekuce dle § 312 OSŘ
·        Pořadí srážek
·        Vyživovaná osoba, nezabavitelná částka na vyživovanou osobu a dlužníka
·        Postup při provádění srážek ze mzdy při souběhu exekučních srážek a srážek na základě dohody
·        Souběh exekucí a poměrná úhrada dluhů
·        Složitosti u exekučních srážek Insolvenční zákon a insolvence fyzické osoby 
·        Součinnost zaměstnavatele vůči insolvenčním správcům, exekutorům, soudům
·        Novela vyhlášky o postupech při výkonu exekuční a další činnosti – jednotný vzor exekučního příkazu

MODERÁTOR:   JUDr. Monika Emanuelová, specialistka SP ČR na právo

REGISTRACE:     Účast na akci zdarma podléhá registraci.

Na setkání se přihlaste ZDE nejpozději do 13. 9. 2018