Jaké jsou možnosti přivýdělku v době, kdy žena pobírá peněžitou pomoc v mateřství v situaci, kdy žena před nástupem na mateřskou dovolenou pracovala na určité pracovní pozici u svého zaměstnavatele v hlavním pracovním poměru. Je možné uzavřít např. DPP nebo DPČ u stejného zaměstnavatele na jinou...

Co znamená institut promlčení?

Odpoveď:

Promlčení řeší Občanský zákoník. Obecně existuje 3leté promlčovací období; promlčují se práva ze smluv, pohledávky, náhrady škody. Promlčený dluh ZŮSTÁVÁ ovšem nadále dluhem, je ale ztížena jeho vymahatelnost. Právo oslabilo.

Něco jiného je ale...

Jaké bude mít dopady odhlášení a po nějaké době opětovné přihlášení uchazeče o zaměstnání do evidence úřadu práce? Jak to bude s platbami na zdravotní a sociální pojištění a také s podporou v nezaměstnanosti?

Odpověď:

Fyzická osoba s trvalým pobytem na území ČR, která není zaměstnaná, není OSVČ...

Má zaměstnavatel právo odstoupit od konkurenční doložky dříve sjednané se zaměstnancem?

Odpověď:

Ano, zaměstnavatel toto právo má, a může tak učinit až do doby/termínu, ke kterému bude ukončen se zaměstnancem pracovní poměr. Odstoupení od sjednané konkurenční doložky doporučuji provést písemnou...

Jak může postupovat uchazeč o zaměstnání, který má povinnost dostavovat se ve stanoveném čase na kontaktní místo veřejné správy (např. Czech Point, pošta apod.), pokud chce odjet na zahraniční dovolenou?

Odpověď:

Fyzická osoba vedená v evidenci uchazečů o zaměstnání je povinna po celou dobu...

Zaměstnanec nám způsobil škodu na majetku v hodnotě 8 000,- Kč. Odmítl ji uhradit jednorázově. Můžeme přistoupit k náhradě škody prostřednictvím srážek ze mzdy?

Odpověď:

Ano, ovšem srážku ze mzdy můžete provést, pouze pokud máte se zaměstnancem sjednanou dohodu o srážkách ze mzdy. Bez ní rozhodně...

Zaměstnavatel zvažuje v rámci snížení energetické náročnosti výroby a z logistických důvodů přesunout pracovní den v pondělí 4. 7. 2011 na den připadající na státní svátek 6.7.2011. Zaměstnanci v Po 4. 7. nenastoupí na směnu a budou doma a naopak ve St 6. 7. 2011 nastoupí na směnu. S tímto záměrem...

Jak předejít případnému soudnímu sporu o neplatném ukončení pracovního poměru?

Odpověď:

Pokud zaměstnanec podá žalobu na neplatné ukončení pracovního poměru, doporučuji umožnit nadále pracovníkovi chodit do práce (pracovní vztah trvá) po dobu, než soud rozhodne ve prospěch některé strany. Vyhnete...