Jak mám postupovat, když mi zaměstnavatel nevyplatil mzdu ani odstupné a nereaguje na mé telefonáty, sms, emaily ani písemné žádosti? Mám nárok na nějaké sociální dávky? Nemám peníze na právníka, na koho se mohu obrátit?

Odpověď:

Právo na odstupné a dlužnou mzdu, které zaměstnavatel nevyplatil v...

Jsem v pracovní neschopnosti a mám stanovené vycházky. Na základě předávacích protokolů mám mobilní telefon, notebook a automobil (určený i k soukromým účelům). Může se zaměstnavatel dožadovat vrácení těchto pracovních pomůcek v době mojí dočasné pracovní neschopnosti? Jakým...

Pobírám starobní důchod. Mám příležitost pracovat na kratší úvazek na pracovní smlouvu. Můj hrubý příjem byl dohodnut na 3.000,-Kč. Zajímalo by mne, jaké budu mít srážky z tohoto hrubého výdělku po úpravách daní, které platí od 1. 1. 2013.

Odpověď:

Bude-li starobní důchodce zaměstnán v pracovním...

Jsem v pracovní neschopnosti a zaměstnavatel mne vyzval, abych se dostavil na pracoviště. Má na to právo?

Odpověď:

Dočasná pracovní neschopnost je podle § 191 zákoníku práce důležitou osobní překážkou v práci, po dobu které je zaměstnavatel povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v...

Zaměstnavatel nám nařizuje každý týden 1-2 dny dovolené. Oznámí nám to den předem. Má na to právo?

Odpověď:

Zaměstnavatel má právo určit zaměstnanci čerpání dovolené podle § 217 odst. 1 poslední věta zákoníku práce písemně 14 dnů předem, pokud se se zaměstnancem nedohodne na kratší době.

Odvádí se z renty za pracovní úraz sociální a zdravotní pojištění?

Odpověď:

Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti přiznaná z titulu pracovního úrazu lidově nazývaná renta je jednou z náhrad škody pode zákoníku práce. Podle § 5 odst. 2 písm. a) zákona č. 589/1992 Sb. o...

Pro nástup do zaměstnání jsem absolvoval vstupní prohlídku, nechal si udělat úřední kopii dosaženého vzdělání a výpis z trestního rejstříku. Náklady s tím spojené hradí zaměstnavatel nebo zaměstnanec?

Odpověď:

Obecně platí, že před případným uzavřením pracovněprávního vztahu musí uchazeč o...

Mohu pracovat při evidenci na ÚP na základě dohody o provedení práce ve výši platu 4000,-Kč? Nebo se musím odhlásit z evidence?

Odpověď:

Zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání nebrání výkon činnosti na základě dohody o provedení práce, pokud měsíční odměna nebo odměna připadající na 1...