Zaměstnanec udělal v zaměstnání chybu z nedbalosti, kterou sám přiznal. Tím údajně způsobil zaměstnavateli škodu. Je zaměstnavatel povinen škodu doložit? Nebo může automaticky požadovat 4,5 násobek hrubé mzdy?

Odpověď:

Zaměstnanec odpovídá zaměstnavateli za škodu, kterou mu způsobil zaviněným...

Jaký je rozdíl mezi pojmy veřejně prospěšné práce, veřejná služba a obecně prospěsné práce?

Odpověď:

Rozdíl mezi pojmy veřejně prospěšné práce, veřejná služba a obecně prospěšné práce vyplývá z toho, jak jsou tyto pojmy definovány v právních předpisech.

Veřejně prospěšné práce jsou definované v...

Zaměstnanec obdrží posudek o zdravotní způsobilosti s výsledkem nezpůsobilý. Jak může tento zaměstnanec postupovat, pokud s výsledkem nesouhlasí?

Odpověď:

Zdravotní způsobilost zaměstnance k výkonu práce závazně pro zaměstnavatele posuzuje poskytovatel pracovnělékařských služeb, s nímž má...

Jaké jsou povinnosti práce neschopného zaměstnance vůči zaměstnavateli v souvislosti s kontrolou léčebného režimu? Musí zaměstnanec zaměstnavateli hlásit předem, že jde např. na rehabilitaci nebo na návštěvu k lékaři?

Odpověď:

Povinnosti dočasně práce neschopného zaměstnance stanoví jednak § 192...

Jak postupovat, pokud zaměstnanec agentury práce má u zaměstnavatele, k němuž je přidělen, nižší mzdu než kmenový zaměstanec, který vykonává stejnou práci?

Odpověď:

Zaměstnanec agentury práce má s ohledem na § 309 odst. 5 zákoníku práce právo na to, aby jeho mzdové podmínky nebyly horší, než jsou...

Co může být posuzováno jako pracovní úraz a co ne?

Odpověď:

Základní definice pracovního úrazu v § 380 zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce zní takto:

„(1) Pracovním úrazem pro účely tohoto zákona je poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým...

Může být důvodem k rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele to, že zaměstnankyně na mateřské dovolené uzavře dohodu o provedení práce s jinou společností na stejnou činnost jako u stávajícího zaměstnavatele? V pracovní smlouvě se stávajícím zaměstnavatelem není zakázáno ani domluveno...

Jaké jsou možnosti přivýdělku v době, kdy žena pobírá peněžitou pomoc v mateřství v situaci, kdy žena před nástupem na mateřskou dovolenou pracovala na určité pracovní pozici u svého zaměstnavatele v hlavním pracovním poměru. Je možné uzavřít např. DPP nebo DPČ u stejného zaměstnavatele na jinou...