Aktualizováno: 24. březen 2018
10. březen 2011
/  Kategorie: Analýzy

Níže naleznete analýzy tematických okruhů, které byly zpracovány v rámci projektů sociálních partnerů (v závorce je uveden rok zpracování):

Komparativní analýza konta pracovní doby a obdobných flexibilních způsobů rozvržení pracovní doby s vybranými evropskými úpravami...