Aktualizováno: 22. únor 2017
10. březen 2011
/  Kategorie: Analýzy

Níže naleznete analýzy tematických okruhů, které byly zpracovány v rámci projektů sociálních partnerů (v závorce je uveden rok zpracování):

Analýza úrovně mezd v ČR (2017)

  • Hlavním cílem této studie bylo poskytnout hodnověrné údaje o produktivitě práce, úrovni odměňování a vztahu mezi produktivitou...