Aktualizováno: 19. prosinec 2018
10. březen 2011
/  Kategorie: Analýzy

Níže naleznete analýzy tematických okruhů, které byly zpracovány v rámci projektů sociálních partnerů (v závorce je uveden rok zpracování):

Analýza bariér vstupu žáků základních škol a osmiletých gymnázií do odborného vzdělávání v Plzeňském kraji - regionální analýza...