Aktualizováno: 10. říjen 2018
10. březen 2011
/  Kategorie: Analýzy

Níže naleznete analýzy tematických okruhů, které byly zpracovány v rámci projektů sociálních partnerů (v závorce je uveden rok zpracování):

Výzkum vývoje profesní orientace žáků středních škol v Olomouckém kraji ve školním roce 2017/2018

  • Znalost preferencí, očekávání a hodnocení ze strany...